The Waste Society: Living with Material Overflows

How does society shape waste and how does waste, in turn, shape society?

Waste is widely recognised as one of the most urgent environmental and social problems faced by humanity today. Despite ever-more efficient reuse and recycling, the amount of waste has not diminished considerably, rather the opposite. For instance, in countries like Finland, a pioneer in developing efficient recycling practices, the amount of produced municipal waste has grown year by year despite all-round efforts to diminish it. As most of municipal solid waste is produced and handled within households, institutional organization of waste management is highly dependent on actions of individual households. This makes households primary units of waste management. Mundane materials such as product packaging, grass clippings, furniture, clothing, bottles and cans, food scraps, newspapers, appliances, consumer electronics and batteries turn to waste as they travel through household practices. We ask: How is waste enmeshed in everyday lives, economies, policies and the sociocultural order?

Project funded by Academy of Finland (09/2018-09/2021), led by Prof. Jarno Valkonen  (317914)

Jäteyhteiskunta: aineellisen ylimäärän kanssa eläminen

Miten yhteiskunta muokkaa jätettä? Miten jäte muokkaa yhteiskuntaa?

Jäte on laajalti tunnistettu yhdeksi tärkeimmistä ja kiireellisimmistä ympäristöllisistä ja sosiaalista ongelmista. Huolimatta yhä tehokkaammasta uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä jätteiden määrä ei ole vähentynyt huomattavasti, pikemminkin päinvastoin. Vaikka Suomi on eräs tehokkaiden kierrätysmenetelmien kehittämisen pioneerimaista ja vähentämiseen on pyritty jokaisella portaalla, yhdyskuntajätteiden määrät ovat nousseet vuosittain. Institutionaalinen jätehuolto on riippuvainen kotitalouksien tekemistä valinnoista, sillä suurin osa yhdyskuntajätteisiin liittyvistä kierrätyspäätöksistä tehdään kotona. Tämä tekee kotitalouksista jätehuollon keskeisiä toimijoita. Arkipäiväiset materiaalit, kuten pakkaukset, leikattu ruoho, huonekalut, vaatteet, pullot ja tölkit, ruoantähteet, sanomalehdet, kodinkoneet, kuluttajille suunnattu elektroniikka ja paristot muuttuvat jätteeksi kulkiessaan kotitalouksien toimintapojen kautta. Siispä kysymme: millä tavoin jäte on kietoutunut arkipäiväiseen elämään, talouteen, käytäntöihin ja sosiokulttuuriseen järjestykseen?

Suomen Akatemian rahoittama projekti (09/2018-09/2021), jota johtaa professori Jarno Valkonen. (317914)

History of the project

Foundations of the project were established in a reading camp back in 2014  in Pyhätunturi at Keropirtti cottage. The participants of the event were researchers from the University of Lapland and the University of Tampere. The aim of the camp was to get acquainted with recent social scientific waste research and to generate ideas for a research project on sociology of waste. Intensive brainstorming resulted in a funding application to the Academy of Finland and Kone Foundation. Unfortunately, the applications were unsuccessful. Despite several rejections, the waste society -research group continued to develop the idea further.

Since 2014, the research group has been working actively on the subject, for instance, by building national and international partnerships with both students and established academics, collecting various types of data, organising and taking part in conferences, publishing academic papers, and developing theoretical and methodological approaches.

In the summer of 2020 we had Birgitta Vinkka working as an intern for the project. Johanna Saariniemi was part of the research group until may 2019, when she transferred to pursue other career interests. Prior to the Academy of Finland funding, following persons have participated in various research activities: Elina Hirvonen, Janne Honkasilta, Reetta Näsi, Sanna Ovaskainen, Antti Pakkanen, and Riitta Uusisalmi.